paper plain icon
פנו אלינו כאן
close icon
אנחנו כאן, תמיד לשירותכם!
פעילותה של
קרן אקספו

הצוות הניהולי המקצועי של קרן אקספו כולל אנשי מקצוע מנוסים בתחומי המימון, הבנקאות, ניהול חברות, ניהול סיכונים וניהול כספים, בחברות ובשוק ההון. הקרן פועלת בכפוף לתקנון ולנהלים מובנים ומוגדרים. בנוסף מפוקחת פעילותה באמצעות חברה לנאמנויות, מהמובילות בישראל.

הקרן מעמידה מגוון פתרונות מימון זמינים ואמינים, בהתאמה אישית, תוך הקפדה על מדיניות אשראי גמישה, המתבססת על מתודולוגיה מתקדמת לניהול סיכוני אשראי.

האשראי שמעמידה הקרן ללקוחותיה, ניתן כנגד שעבוד בטוחות נדל"ניות, לצורך הבטחת פירעון האשראי. מערכות המידע המתוחכמות, פרי פיתוחה של קרן אקספו מאפשרות פיקוח בזמן אמת ומקנות יכולת ניטור חריגות מהירה ואיכותית, להבטחת פירעון מלוא התחייבויותיו של הלקוח. ועדת אשראי מקצועית וממוקדת של הקרן, מפקחת באופן הדוק על תהליך הטיפול בבקשות האשראי, החל ממועד אישורן ועד למועד פירעונן.

לקוחותיה של הקרן כוללים קבוצות רכישה, יחידים, עסקים, קבלנים ויזמי נדל"ן - הזקוקים למימון ובבעלותם בטוחות נדל"ן:

  • חברות ותאגידים, לרבות קבלנים ויזמים, המעוניינים בנזילות לצורך פעילותם העסקית.
  • מימון גישור כמענה מהיר לביצוע עסקאות ייחודיות, טרם קבלת מימון ראשי (Financing). 
  • עסקים, חברות ותאגידים בישראל המעוניינים באשראי שלא יזקף לחובתם במסגרת האובליגו הבנקאי/ בהלוואות Back to Back לצורך צמצום חבויות.