paper plain icon
פנו אלינו כאן
close icon
אנחנו כאן, תמיד לשירותכם!
אודות
אקספו

קרן אקספו בע"מ ח.פ. 514819291 הינה בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מספר 54375 לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016.
קרן אקספו היא קרן מימון פיננסית איתנה, שמטרתה לסייע לצמיחה במשק הישראלי על ידי העמדת אשראי ללקוחות פרטיים ועסקיים כנגד בטוחות נדל"ן. השירות ניתן ללקוחות כל הבנקים ומתאפיין בתהליכי עבודה קצרים ויעילים, התורמים לשיפור זמינות האשראי.

רו"ח אבי דויטש - מייסד, בעלים, מנכ"ל

אבי דויטש - מייסד ומנכ"ל קרן אקספו, הוא מן הדמויות הבולטות בשוק ההון הישראלי וממפתחי ענף קופות הגמל בישראל. בין תפקידיו הרבים בשוק ההון הקים את קופות הגמל של בית ההשקעות אקסלנס נשואה בשנת 2000, ושימש כמנהל הכללי שלהן עד שנת 2005. במקביל הקים בשנת 2002 את איגוד קופות הגמל במסגרת לשכת המסחר, וכיהן במשך חמש שנים כיו"ר האיגוד. מאז שנת 2006 ועד שנת 2011, שימש יו"ר קופות הגמל והפנסיה של בית ההשקעות אקסלנס נשואה והיה בין התורמים המרכזיים לצמיחתן. החל משנת 2012 מנהל את קרן אקספו. חבר הנהלה באיגוד חברות האשראי בישראל - לשכת המסחר.


רו"ח שמעון הייבלום - יו"ר ועדת האשראי, דירקטור

בעל נסיון עשיר ומגוון בתחומי הבנקאות, המימון, הנדל"ן ושוק ההון. בין תפקידיו הרבים כיהן כמנכ"ל בנק כרמל למשכנתאות, משנה למנכ"ל בנק מישכן/ בנק הפועלים למשכנתאות, יו"ר גולדן פקטורי (פסגות מימון ופקטורינג), מנכ"ל סולל בונה, סמנכ"ל ומנהל כספים בשיכון ובינוי ועוד.


רו"ח שי לוטרבך - סמנכ"ל כספים, דירקטור

בעל ניסיון רב בנושא ביקורת חיצונית ופנימית, סקרי סיכונים, ייעוץ וליווי בנושא סוקס 404, ייעוץ ארגוני ותפעולי, בקרת מערכות מידע, ממשל תאגידי, סקרי רגולציה, בניית תהליכי בקרה תפעוליים, בנושא השקעות וניהול תזרימי המזומנים. ליווה מערכות בחירות של מתמודדים ומפלגות במישור המקומי והארצי. משמש כיועץ כספי בגופים כלכליים ומוסדיים והתמחה בארגון ושיטות ניהול כספי. חבר בועדות מקצועיות בלשכת רואי חשבון בנושא קופות גמל ושוק ההון.


אבי גולנדר- חבר ועדת האשראי

​כיהן בקבוצת בנק לאומי במשך 36 שנים בתפקידים בכירים. בתפקידו האחרון היה ראש היחידה לבקרה ובחינת ניהול סיכוני אשראי. כיהן כסמנכ"ל אשראי בלאומי למשכנתאות. עסק במימון הגופים הגדולים במשק בחטיבה העסקית ובמערך הבניה והנדל"ן של בנק לאומי. כיום משמש כיועץ חיצוני לסיכוני אשראי בחברת הפניקס ולאחרים. בעל ידע וניסיון רב בניהול סיכוני אשראי.


ארנון כץ - מנהל מחלקת אשראי

כלכלן בכיר, בתפקידיו האחרונים שימש ככלכלן חברה ציבורית גדולה (נדל"ן 15) וכראש צוות מימון וליווי פרויקטים בבנק ירושלים. בעל ניסיון בנקאי רב בתחום האשראי לנדל"ן, ליווי פרוייקטים לבניה, יזום נדלנ"י, בדיקת כדאיות של פרוייקטים בתחום הנדל"ן.