פעילות-הקרן
 
קרן אקספו (EXPO FUND) 
הינה קרן מימון פיננסית איתנה,
העוסקת במתן אשראי בהתאמה אישית, לעידוד הצמיחה בישראל.
הקרן מעמידה אשראי באופן מקצועי, אמין וזמין ללקוחות כל הבנקים.
קרן אקספו מאפשרת למשקיעים בה ליהנות מהשקעה סולידית ברמת סיכון נמוכה, המניבה ריבית גבוהה ופעילותה שמרנית ומפוקחת תוך הקפדה על  שקיפות ובקרה חיצונית ואובייקטיבית.
קרן אקספו בע"מ ח.פ. 514819291 הינה בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מספר 54375 לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016.
פעילות הקרן

 • Expo Fund הוקמה על-ידי חברות מובילות בתחומי האשראי והפיננסים בישראל. הצוות הניהולי המקצועי של Expo Fund כולל אנשי מקצוע מנוסים בתחומי המימון, הבנקאות, ניהול חברות, ניהול סיכונים וניהול כספים, בחברות ובשוק ההון. Expo Fund פועלת בכפוף לתקנון ולנהלים מובנים ומוגדרים. בנוסף מפוקחת פעילותה באמצעות חברה לנאמנויות, מהמובילות בישראל.

  הקרן מעמידה מגוון פתרונות מימון זמינים ואמינים ללקוחות כל הבנקים, בהתאמה אישית, תוך הקפדה על מדיניות אשראי גמישה, המתבססת על מתודולוגיה מתקדמת לניהול סיכוני אשראי.

  האשראי שמעמידה הקרן ללקוחותיה, ניתן כנגד שעבוד בטוחות נדל"ניות, לצורך הבטחת פירעון האשראי. מערכות המידע המתוחכמות, פרי פיתוחה של Expo Fund מאפשרות פיקוח בזמן אמת ומקנות יכולת ניטור חריגות מהירה ואיכותית, להבטחת פירעון מלוא התחייבויותיו של הלקוח. ועדת אשראי מקצועית וממוקדת של Expo Fund, מפקחת באופן הדוק על תהליך הטיפול בבקשות האשראי, החל ממועד אישורן ועד למועד פירעונן.

  לקוחותיה של הקרן כוללים קבוצות רכישה, יחידים, עסקים, קבלנים ויזמי נדל"ן - הזקוקים למימון ובבעלותם בטוחות נדל"ן:
  • תושבי חוץ ואזרחים זרים, ללא מעמד קבע בישראל, לרבות עולים ותושבים חוזרים
  • אוכלוסיית הגיל השלישי (גילאי 60+)
  • אוכלוסיית המגזר החרדי והדתי-לאומי
  • יחידים פרטיים שאין ברשותם תלושי שכר או דו"חות שנתיים זמינים
  • יזמים ועסקים הזקוקים להשלמות הון, לפרויקטים בארץ או בחו"ל
  • חברות ותאגידים, לרבות קבלנים ויזמים, המעוניינים בנזילות לצורך פעילותם העסקית
  • עסקים המעוניינים במימון ביניים להשקעות בארץ ובחו"ל
  • מימון גישור כמענה מהיר לביצוע עסקאות ייחודיות, טרם קבלת מימון ראשי (Financing) 
  • עסקים, חברות ותאגידים בישראל המעוניינים באשראי שלא יזקף לחובתם במסגרת האובליגו הבנקאי/ בהלוואות Back to Back לצורך צמצום חבויות