פרוייקטים
 
קרן אקספו (EXPO FUND) 
הינה קרן מימון פיננסית איתנה,
העוסקת במתן אשראי בהתאמה אישית, לעידוד הצמיחה בישראל.
הקרן מעמידה אשראי באופן מקצועי, אמין וזמין ללקוחות כל הבנקים.
קרן אקספו מאפשרת למשקיעים בה ליהנות מהשקעה סולידית ברמת סיכון נמוכה, המניבה ריבית גבוהה ופעילותה שמרנית ומפוקחת תוך הקפדה על  שקיפות ובקרה חיצונית ואובייקטיבית.
קרן אקספו בע"מ ח.פ. 514819291 הינה בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מספר 54375 לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016.

פרויקטים במימון קרן אקספו- רשימה חלקית

                                                                                               
 

                                            hadar20.jpg

            דובנבוים, רחובות                                                   קבוצת מגדלי הדר, הוד השרון                                                הורוביץ במושבה, פתח-תקווה 
                 http://www.expo-mng.co.il/userfiles/images/%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7.jpg                    http://www.expo-mng.co.il/userfiles/images/mabat_perspektiva_A3.jpg                                       http://www.expo-mng.co.il/userfiles/images/%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%93%D7%94.jpg

                     ארנונה פארק, ירושלים                                   ביתר עילית 60 יח"ד                                                                  קבוצת הבריגדה, הרצליה