home
 
קרן אקספו (EXPO FUND) 
הינה קרן מימון פיננסית איתנה,
העוסקת במתן אשראי בהתאמה אישית, לעידוד הצמיחה בישראל.
הקרן מעמידה אשראי באופן מקצועי, אמין וזמין ללקוחות כל הבנקים.
קרן אקספו מאפשרת למשקיעים בה ליהנות מהשקעה סולידית ברמת סיכון נמוכה, המניבה ריבית גבוהה ופעילותה שמרנית ומפוקחת תוך הקפדה על  שקיפות ובקרה חיצונית ואובייקטיבית.
קרן אקספו בע"מ ח.פ. 514819291 הינה בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מספר 54375 לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016.
 


 
האם כספי ההשקעה שלכם מוגנים
 
  קרן אקספו (Expo Fund) מניבה ריבית סולידית וקבועה למשקיעים פרטיים כשירים, חברות וגופים מוסדיים, בעזרת מודל סיכוי-סיכון ייחודי, צוות מקצועי וכלים טכנולוגיים מתקדמים. הקרן מנוהלת בשקיפות ותוך הקפדה על אמות מידה תפעוליות גבוהות ביותר, ועדת אשראי מקצועית, פיקוח חיצוני של חברת נאמנות וייעוץ של משרדי עורכי-דין ופירמות רואי-חשבון, כולם מן המובילים בישראל.

  למי מיועדות ההשקעות של EXPO FUND ?
  • למבקשים ריבית שנתית גבוהה, קבועה ויציבה
  • למחפשים השקעה סולידית בעלת רמת סיכון נמוכה
  • למבקשים להשקיע בקרן המנוהלת על-ידי צוות מקצועי, המתמחה בניתוח סיכויים-סיכונים, בנקאות, מימון ושוק ההון
  • למשקיעים המעוניינים בהשקעה ברמת חשיפה נמוכה, המבוססת על פעילות קרן מימון סולידית מגובה בבטוחות נדל"ן איכותיים

  רו"ח אבי דויטש - בעלים ומנכ"ל קרן אקספו,
  בראיון באולפן השקוף "עיר הנדל"ן 2017", מרכז הבניה הישראלי 

   


  רו"ח אבי דויטש - בעלים ומנכ"ל קרן אקספו, בראיון לקראת "עיר הנדל"ן 2017", מרכז הבניה הישראלי 
   
  <

  רו"ח אבי דויטש - בעלים ומנכ"ל קרן אקספו, בועידת ההשקעות האלרנטיביות ללקוחות הבנקאות הפרטית
   
  <


  רו"ח אבי דויטש - בעלים ומנכ"ל קרן אקספו, בראיון לגלובסTV בנושא מימון קבוצות רכישה
   
  <